Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Survey report Slovakia. Edumigrom WPV

Zuzana Kusá, David Kostlán, Jurina Rusnáková, Peter Dráľ

CEU Budapešť - Sociologický ústav SAV (november 2009, 185 ns)

Zoznam priložených súborov:
[ EDU_WPV_SK_final_2009.pdf ]
[ EDU_WPV_SK_final_2009_annex.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava