Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Pracovná migrácia zo Slovenska po vstupe do EÚ v kontexte krajín EÚ 10

Autor: Miloslav Bahna

Text bol prezentovaný na Workshope Interkultúrny dialóg a migrácia organizovanom Centrom pre európsku politiku 24.1.2008 v Trenčianskych Tepliciach.

Dátum publikovania na Internete: 16.12.2009.

Zoznam priložených súborov:
[ Pracovna_migracia_zo_Slovenska_v_kontexte_EU_10.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava