Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgTriedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska

Editor: Bohumil Búzik

Autori: Bohumil Búzik, Katarína Strapcová, Milan Zeman

Recenzenti:
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
PhDr. Robert Klobucký, PhD.

Jazyková úprava: PhDr. Dana Viceníková
Grafická a technická úprava: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav Slovenská akadémia vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

ISBN 80-85544-45-8
EAN 9788085544459

Zoznam priložených súborov:
[ triedy_a_stratifikacia.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava