Zostavovatelia: Zuzana Kusá, Milan Zeman
Spoluautori: Zuzana Kusá, Milan Zeman, Miroslav Tížik, Bohumil Búzik, David Kostlán

Publikácie vznikla ako súčasť projektu APVV-529-07 Slovensko v kľúčových medzinárodných výskumoch: dvadsať rokov premien spoločnosti a VEGA 2/7038/27 Spoločenské nerovnosti a otázka spoločenskej súdržnosti – rozšírenie perspektív. V publikácii bolo využité aj know-how projektu VEGA 2/0150/08 Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií.

Pri citovaní a šírení ktorejkoľvek časti tejto publikácie je nutné uvádzať zdroj a dodržiavať podmienky stanovené normou ISO 690 a autorským zákonom.

© Sociologický ústav SAV

Tlač: IRIS, Vydavateľstvo a tlač, s.r.o., Bratislava 2008

ISBN 978-80-85544-57-2
EAN 9788085544572

Zoznam priložených súborov:
evs_pramenna.pdf ]