Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgPodoby ženy

Publikáciu zostavila: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
Recenzenti: Mgr. Jarmila Filadelfiová, Eva Havelková, PhD.

Publikácia vznikla v rámci grantov VEGA č. 2/5106/27 Súčasná rodina v kontexte spoločenskej a individuálnej transformácie a VEGA č. 2/0150/08 Vybrané fázy životného cyklu v kontexte meniacich sa rodinných a spotrebiteľských stratégií.

Jazyková úprava: Daniela Liptáková
Technická realizácia: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

ISBN 978-80-85544-52-7
EAN 9788085544527

Odporúčaná maloobchodná cena 5,- €.

Publikácie z produkcie Sociologického ústavu SAV je možné zakúpiť v internetových kníhkupectvách, v kamenných predajniach kníhkupectiev v rámci Slovenskej republiky alebo so zľavou osobne na Sociologickom ústave SAV. Viac informácií o osobnom odbere nájdete na stránke knižnice SÚ SAV.


Zoznam priložených súborov:
[ podoby_zeny_komplet.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava