Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe

Autorský kolektív:

Vedúca projektu: Magdaléna Piscová,

Riešitelia: Bernardína Bodnárová, Anna Hrabovská, Daniela Liptáková, Tatiana Sedová

Sociologickú ústav SAV, 1996

Zoznam priložených súborov:
[ narodna_identita_aspekty.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava