Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgTvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej

Zostavila: Zuzana Kusá
Recenzent: Mária Strussová

Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2007

Plný text publikácie je dostupný on-line v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Tvar_ako_socialny_nastroj_full.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava