Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgChudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti v chudobe. Zborník príspevkov z konferencie UNESCO MOST, Bratislava 2006

Editorka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v dňoch 14.-16.novembra 2005. Organizátormi podujatia boli Slovenská komisia UNESCO - NK MOST, Friedrich Ebert Stiftung a Sociologický ústav SAV.

Zoznam priložených súborov:
[ chudoba_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava