Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSlovensko na ceste k rodovej rovnosti / Slovakia on the way to gender equality


Editorka:
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Kolektív autorov:
Ing. Mgr. Miloslav Bahna
PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Monika Čambáliková, ml.
PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
PhDr. Erika Kvapilová, PhD.
Mgr. Zuzana Kumanová, PhD.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.

Recenzovali:
PhDr. Bernardína Bodnárová, CSc.
PhDr. Peter Guráň

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006

Publikácia obsahuje slovenskú a anglickú verziu textov.

Zoznam priložených súborov:
[ equal_rovnost_sk.pdf ]
[ equal_gender_en.pdf ]

Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava