Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgRegióny Slovenska v kontexte životných podmienok a rozvojových disponibilít. Pramenná publikácia

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc., Mgr. Milan ZEMAN
Recenzent: Mgr. Katarína Strapcová

© Sociologický ústav SAV, BRATISLAVA 2006

Online sú základné informácie o publikácii.

Zoznam priložených súborov:
[ regiony_pramenna_06.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava