Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgRegionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie

Autori: PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc.
Recenzent: PhDr. Stanislav BUCHTA, CSc.

© Sociologický ústav SAV, NK UNESCO MOST, BRATISLAVA 2006

Online je k dispozicii obsah a úvod publikácie.

Zoznam priložených súborov:
[ gajdos_pasiak_06.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava