Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgSlovensko na ceste k rodovej rovnosti - rovnosť a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve

Autorka: PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Recenzenti: Mgr. Jarmila Filadelfiová, PhDr. Margita Vitálošová

© Sociologický ústav SAV, Európska Rómska pracovná agentúra ERPA, Bratislava 2006

Zoznam priložených súborov:
[ equal_mc_06.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava