Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publikácie

Publikácie, on-line dokumenty

imgStratégia sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji na obdobie 2007 - 2013 a akčné plány na roky 2007 - 2008

© Sociologický ústav SAV, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Zoznam priložených súborov:
[ strategia_integr_rk.pdf ]
[ strategia_integr_rk_prilohy.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava