Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2022 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
3OV_SUSAV_Annual_Report_2022.pdf ]