Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2022

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2022 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ 3OV_SUSAV_Annual_Report_2022.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava