Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2021 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
3OV_SUSAV_Annual_Report_2021.pdf ]