Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2020 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
3OV_SU_SAV_Annual_Report_2020.pdf ]