Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2019 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
SUSAV_Annual_Report_2019.pdf ]