Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2017 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
SU_SAV_Annual_Report_2017.pdf ]