Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2015

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2015 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SU_SAV_Annual_Report_2015.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava