Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa z evaluačného semináru III. oddelenia SAV

Správa z evaluačného semináru III. oddelenia SAV, ktorý sa konal 12. - 13.4.2011 v Bratislave je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SU_SAV_evaluacia_2010.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava