Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa z evaluačného semináru III. oddelenia SAV

Správa z evaluačného semináru III. oddelenia SAV, ktorý sa konal 13. - 14.4.2010 v Bratislave je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Sociologicky_ustav_SAV_evaluacia_april.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava