Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2009 v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
SUSAV_sprava_o_cinnosti_2009.pdf ]