Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Správy o činnosti SÚ SAV

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2009

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2009 v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ SUSAV_sprava_o_cinnosti_2009.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava