Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

About us

Annual activity reports

Available in Slovak only.

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2008

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2008

Related files:
[ SUSAV_sprava_o_cinnosti_2008.pdf ]
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic