Available in Slovak only.

V prílohe: Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2007

Zoznam priložených súborov:
SUSAV_sprava_o_cinnosti_2007.pdf ]