Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zápisnice z rokovaní orgánov SÚ SAV

Zápisnice z rokovaní Vedeckej, Správnej a Dozornej rady SÚ SAV, v. v. i. sú k dispozícii nižšie:

Zoznam priložených súborov:
[ Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_24.7.2018.pdf ]
[ Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_24.7.2018.pdf ]
[ Zapisnica_z_rokovania_Vedeckej_rady_SU_SAV_vvi_25.7.2018.pdf ]
[ Zapisnica_z_rokovania_Spravnej_rady_SU_SAV_vvi_26.7.2018.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava