Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Interné predpisy SÚ SAV

Interné predpisy sú dostupné ako prílohy nižšie na stránke.

Zoznam priložených súborov:
[ Statut_Emeritneho_vedeckeho_pracovnika_Sociologickeho_ustavu_SAV.pdf ]
[ Statut_Vedeckej_rady_SU_SAV_2019.pdf ]
[ Volebny_poriadok_pre_volby_Vedeckej_rady_SU_SAV_2019.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava