Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zoznam pracovníkov

Vedúci vedeckí pracovníci
Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.

Samostatní vedeckí pracovníci
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Mgr. Zuzana Búriková, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Elzbieta Drazkiewicz, PhD.
PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.img
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Ostatní vedeckí pracovníci
PhDr. Bohumil Búzik, PhD.
Mgr. Jana Strussová, PhD.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Ing. Petr Mezihorák, Ph.D.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Dominik Želinský, PhD.

Odborní pracovníci VŠ
PhDr. Elena Kajabová
Mgr. Milan Zeman

Emeritní pracovníci
doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.
PhDr. Vladimír Krivý, CSc.
PhDr. Magdalena Piscová, CSc.

Doktorandi
Denná forma štúdia
Ing. Mária Bystrianska
Mgr. Zuzana Huráková
Mgr. Kamil Charvát
Mgr. Paula Ivanková
Mgr. Simona Konečná
Mgr. Dominika Orišková
M.A. Patrícia Szorádová
Mgr. Ľubomír Šottník
Mgr. Juraj Štefanec

Externá forma štúdia
Mgr. Katarína Deáková
Mgr. Vladimíra Jacková
Ing. arch. Mária Klaučová
Mgr. Terézia Tomáschová

Technickí pracovníci
Silvia Danišová
Emília Pribelová
Jarmila Štrbavá

Informáciu o našich súčasných i minulých štipendistoch nájdete tu.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava