Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Harmonogram seminárov pre doktorandov študijného odboru Sociológia v akademickom roku 2020 / 2021

Miesto a čas konania: 13:30, Sociologický ústav SAV Klemensova 19, 4. posch., č. 105 (resp. online)

7. október 2020
Ako písať vedecký text a ako si udržať prehľad v citovanej literatúre
(Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.)

28. október 2020
Etnografické metódy a materiálny svet
(Zuzana Sekeráková-Búriková, PhD.)

4.november 2020
Sociálne partnerstvo a sociálne občianstvo   
(prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.)

25. novembra 2020
Verejná sociológia (podľa Michaela Burawoya)
(PhDr. Zuzana Kusá, CSc.)

9. december 2020
Metodologické riziká merania religiozity
(Mgr. Miroslav Tížik, PhD.)

január 2021
Kvantitatívna analýza dát v sociológii
Relevantné metódy pre váš empirický problém. Konzultácie a tipy a triky z praxe.
(Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.)

február 2021
Marginalita území ako sociálno-priestorový problém
(PhDr. Peter Gajdoš, CSc.)

marec 2021
Prístup podloženej teórie (Grounded Theory) v kvalitatívnom výskume
(PhDr. Zuzana Kusá, CSc.)

apríl 2021
Procesuálny pohľad na sociálnu realitu
(Mgr. Jana Lindbloom, PhD.)

máj 2021
Veková identita a starnutie
(PhDr. Magdaléna Piscová, PhD.)

jún 2021
Zneistila korona pandémia rezidenčnú stabilitu občanov SR žijúcich v "zahraničnom prihraničí"?
(Mgr. Ľubomír Falťan, PhD.)
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava