Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPracovné a študijné príležitosti na Sociologickom ústave SAV v roku 2020

Pozícia vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Na jar roku 2020 otvoríme výberové konanie pre jednu alebo dve pozície vedeckého pracovníka s nástupom od 1.7.2020. Pôjde o tematicky nešpecifikovanú pozíciu pre záujemcov s ukončeným doktorandským štúdiom a výraznou skúsenosťou s akademickým publikovaním. Profil otváranej pozície nájdete tu.


Pozícia (post)doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Zároveň informujeme, že na jar roku 2020 vypíšeme výberové konanie pre doktoranda alebo post-doktoranda na trojročnú pozíciu s nástupom od 1.7.2020 pre tím projektu APVV-18-0218 Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR. Viac informácii o projekte.

Pôjde o juniorskú pozíciu pre spoločenského vedca so záujmom o kvantitatívny výskum v tíme zabezpečujúcom účasť Slovenska v medzinárodnom programe komparatívneho výskumu ISSP.

Kontakt: miloslav.bahna@savba.sk


Doktorandské štúdium v akademickom roku 2020 / 2021

Sociologický ústav SAV je externou vzdelávacou inštitúciou pre štvorročné interné a päťročné externé doktorandské štúdium v študijnom programe 3.1.1. sociológia. Štúdium zabezpečujeme v spolupráci s Katedrou sociológie Filozofickej fakulty UK. Aktuálne u nás študuje 11 doktorandov, z toho tri doktorandky študujú v externej forme štúdia. V roku 2020 budeme otvárať dve doktorandské pozície.

Témy dizertačných prác budú k dispozícii na jar 2020, prijímacie pohovory sa uskutočnia predbežne v júni 2020. O presných termínoch budeme včas informovať.

Tip: Máte vlastnú tému? V priebehu januára je ešte možné dohodnúť si vypísanie témy s niektorým z potenciálnych školiteľov.

Všetko, čo potrebujete vedieť o doktorandskom štúdiu u nás, nájdete tu.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava