Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Fokusové skupiny projektu Hodnoty a národná identita v hlavných mestách krajín Višegrádu

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Fokusové skupiny projektu Hodnoty a národná identita v hlavných mestách krajín Višegrádu

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ Vyzva_na_PP_Visegrad_2019.doc ]
[ Vyzva_na_PP_Visegrad_2019.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava