Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

K aktuálnym zisteniam medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Zatvoriť obrázok
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava