Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu - Antivírusový softvér ESET

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetom zákazky je
ESET Endpoint Security - antivírusový softvérový balík na predĺženie licencie na ďalšie dva roky 50 licencií s platnosťou od 6. 12. 2015.

Zoznam priložených súborov:
[ VO -eset-vyzva.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava