Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie ponuky - servis VT

Výzva na predloženie ponuky na pozáručný servis VT a siete

Zoznam priložených súborov:
[ VO_SERVIS.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava