Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPostmoderné emocionálne spoločenstvá

Sekcia sociologickej teórie SSS pri SAV, Sociologický ústav SAV (grant VEGA č. 2/0157/14), Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

Srdečne pozývajú na seminár:

Postmoderné emocionálne spoločenstvá
s úvodnou prednáškou profesora Michela Maffesoliho (CEAQ Sorbonne Paris V)

Seminár sa koná 24. apríla 2014 od 13:30 hodiny v Dome Európskej únie na Palisádoch č. 29 v Bratislave. Tlmočenie z francúzštiny bude zabezpečené.

Na stretnutie a zaujímavú diskusiu sa teší Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc., vedúca Sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava