Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii

Sociologický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou sieťou proti chudobe pripravili slovenské vydanie publikácie EAPN a Eurochild „Pre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii“.

Publikácia zrozumiteľným spôsobom osvetľuje problematiku chudoby detí vo vyspelých krajinách, diskutuje o vhodných politikách znižovania chudoby a zamedzenia jej prenosu v rodinách a zameriava sa aj na búranie najrozšírenejších mýtov o príčinách detskej chudoby a chudoby vôbec. Slúži ako pomôcka pre informovanie a vzdelávanie, osobitne pre tých, ktorí sa angažujú za znižovanie chudoby detí a vyrovnávanie ich životných šancí.

On-line verzia publikácie je k dispozícii tu.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava