Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Bruno Latour a jeho Actor-Network Theory

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Bruno Latour a jeho Actor-Network Theory

Program semináru:

Zdeňek Konopásek:

O sociologickém smyslu actor-network theory: Na čem vlastně Latourovi záleží, když mluví o hybridech, non-humans a sítích?

Andrej Gogora:
Bruno Latour, účtovnícka metafora a jej možné aplikácie

Diskusia


Seminár sa uskutoční 22. mája 2013 v čase medzi 13.30 a 17.00. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dilbar Alieva,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava