Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgWorkshop k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2012

Sociologický ústav SAV pozýva na Workshop k výsledkom výskumu ISSP Slovensko 2012, ktorý sa bude konať 14.5.2013, od 9:00 v priestoroch Sociologického ústavu SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.

Program podujatia

Pôvodné a opravené kódovanie povolaní v ISSP Slovensko 2012
(Miloslav Bahna) [ bahna_zdravie_stastie.pdf ]

BLOK: ZDRAVIE
Všeobecné informácie o výskume, jeho tematickom zameraní, spracovaní údajov a popularizácii zistení
(Ján Sopóci, Roman Džambazovič, Daniel Gerbery)
Prehľad zakladaných zistení výskumu ISSP Zdravie a zdravotná starostlivosť
(Ján Sopóci, Roman Džambazovič, Daniel Gerbery)
Sociálne nerovnosti a zdravie (predbežná analýza zistení výskumu v oblasti sociálnej podmienenosti zdravia)
(Ján Sopóci, Roman Džambazovič, Daniel Gerbery) [ socialne_nerovnosti_v_zdravi.pdf ]
Seniori o slovenskom zdravotníctve
(Robert Klobucký)
Očakávania zdravotnej starostlivosti: tri skupiny krajín
(Vladimír Krivý)

BLOK: RODINA
Prehľad základných zistení výskumu ISSP Rodina
(Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií – FHV, Univerzita Mateja Bela)
Predstavy o vhodnom usporiadaní starostlivosti o deti v predškolskom veku a starých ľudí
(Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií – FHV, Univerzita Mateja Bela)
Rodová nerovnosť v podmienkach neplatenej práce v domácnostiach SR – porovnanie dvoch výskumov
(Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií – FHV, Univerzita Mateja Bela)
Štyri oblasti životnej (ne)spokojnosti
(Vladimír Krivý)
Zdravie a šťastie v komparatívnej perspektíve
(Miloslav Bahna) [ bahna_prezentacia_ISCO88.pdf ]
foto0 foto1 foto2
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava