Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgParlamentné voľby 2012 a 2010 v Bratislave: Čo zistíme na úrovni volebných okrskov?

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva v stredu 17. apríla 2013 od 13.30 na prednášku Miloslava Bahnu:

Parlamentné voľby 2012 a 2010 v Bratislave: Čo zistíme na úrovni volebných okrskov?

Prednáška vychádza z analýzy publikovanej v knihe: SLOVENSKÉ VOĽBY ’12 Čo im predchádzalo, postoje a výsledky

Seminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105.

Zoznam priložených súborov:
[ bahna_seminar_17042013.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava