Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgNeistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva na predstavenie doktorskej dizertačnej práce Jany Lindbloom:

Neistý majetok a sporné rozhodovanie: návrh, interpretácia a zapájanie transformačného zákona v postsocialistických poľnohospodárskych družstvách

Seminár sa uskutoční v stredu 27. marca 2013 od 13.30 na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, 
miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava