Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgDilbar Alieva a Miroslav Tížik (eds.): Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

Sociologický ústav SAV a Sociologické nakladatelství (SLON) pozývajú všetkých záujemcov na prezentáciu knihy

Dilbar Alieva a Miroslav Tížik (eds.)
Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii

Sociologické nakladatelství, Sociologický ústav SAV, Praha / Bratislava, 2012, 528 s.

Prezentácia za účasti viacerých autorov a vydavateľov sa uskutoční dňa 22. 1. 2013 o 15.00 v zasadačke Sociologického ústavu SAV č. 105 na Klemensovej ulici č. 19 v Bratislave (v prípade veľkého počtu účastníkov sa bude konať v podkrovnej zasadačke Ústavu etnológie SAV).

Na prezentácii si bude možné taktiež zakúpiť výtlačok publikácie.

Kniha prvýkrát vo väčšom rozsahu predstavuje slovenským a českým čitateľom dielo významného sociológa 20. storočia Alfreda Schütza a prináša vôbec prvé preklady jeho textov. Prvú časť - Schützove sociologické inšpirácie pre dnešok tvoria autorské príspevky, z ktorých tri úvodné (D. Alieva, I. Šrubař a I. Hanzel) sú viac zamerané na analýzu teoretického obsahu a potenciálu fenomenologickej sociológie a na jej prípadnú reflexiu vo vtedajšej a dnešnej sociológii. Ďalšie autorské štúdie (H. Kubátová, D. Alieva, D. Kostlán a M. Tížik) sa usilujú o aplikáciu Schützovej fenomenologickej koncepcie na skúmanie konkrétnych sociologických problémov. Výber prekladov Schützových štúdií tvorí druhú časť publikácie Vybrané štúdie Alfreda Schütza. Štúdie Každodenná a vedecká interpretácia ľudského konania, Tvorba pojmov a teórií v sociálnych vedách a Problém transcendentálnej intersubjektivity u Husserla sú kľúčovými teoretickými a metodologickými textami fenomenologickej sociológie. Eseje Cudzinec, Navrátilec, Dobre informovaný občan a Don Quijote a problém reality tvoria čitateľsky najpríťažlivejšiu časť Schützovej tvorby, ktorá sa v posledných rokoch teší mimoriadnej vydavateľskej pozornosti.

Prezentácia na SÚ SAV
foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Prezentácia v Artfóre
foto8 foto9 foto10 foto11 foto12 foto13 foto14 foto15 Foto: Milan Zeman
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava