Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Prierez tvorbou Jeffreyho C. Alexandera

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:
Prierez tvorbou Jeffreyho C. Alexandera

Program semináru:
Dilbar Alieva: Postpozitivistická syntéza Jeffreyho C. Alexandera
Jan Balon: Parsons junior. Teorie jednání J. C. Alexandera
Mária Suríková: Problematika kultúrnej traumy u J. C. Alexandera
Csaba Szalo: Anti-Bourdieu: neo-marxizmus, kulturní sociológia J. C. Alexandera a relatívna autonómia symbolických foriem
Marek Skovajsa: Možnosti a meze strukturální hermeneutiky

Seminár sa uskutoční dňa 7. decembra 2012 v čase medzi 13.00 a 17.00. v zasadačke
Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dilbar Alieva,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava