Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPrieskum Názory učiteľov na Testovanie 9

Sociologický ústav SAV pozýva na prednášku Márie Suríkovej
Prieskum Názory učiteľov na Testovanie 9

Seminár sa uskutoční v stredu 28. novembra 2012 od 10.00 na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava