Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgPodmienky a efekty ďalšieho vzdelávania na Slovensku: zistenia projektu EVALVET

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva dňa 17. októbra 2012 so začiatkom o 13.30
na seminár
Podmienky a efekty ďalšieho vzdelávania na Slovensku: zistenia projektu EVALVET

Úvodná prednáška: Zuzana Kusá a Katarína Gajdošová

Seminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava