Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgProtidrogová politika na Slovensku

Sociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva dňa 25. septembra 2012 o 10.00 na work-in progress seminár a prednášku Roberta Klobuckého:

Protidrogová politika na Slovensku

Seminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava