Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Zber dát pre kvantitatívny výskum ISSP Slovensko - výskumné moduly Zdravie a Rodina

Sociologický ústav SAV zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania výzvu na predkladanie ponúk na Zber dát pre kvantitatívny výskum ISSP Slovensko - výskumné moduly Zdravie a Rodina. Lehota na predkladanie ponúk trvá do 27. 8. 2012, 12.00 h.

Podrobnosti výzvy nájdete tu.

Pozn.: V pôvodnej výzve bol nesprávne uvedený údaj v časti "II.3 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania"
Správny údaj je: 70 dní (10 týždňov) od uzavretia zmluvy.

Detail redakčnej opravy.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava