Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii

Sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied a
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

pozývajú v pondelok 25. júna 2012 od 13.30 na prednášku profesora Juraja Schenka

predstavujúcu kľúčovú tému jeho novej monografie Metodologické problémy multiagentového modelovania v sociológii
Stimul: Bratislava 2011, 163 s. ISBN 978-80-8127-031-4

Prednáška sa koná v podkrovnej zasadačke ústavov spoločenských vied SAV (5. poschodie) na Klemensovej ul. č. 19

Prístup k elektronickej publikácii: http://stella.uniba.sk/texty/JS_modelovanie_sociologia.pdf

Zoznam priložených súborov:
[ prednaska_Schenk_2012.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava