Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Historická analýza revolúcií

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva vo štvrtok 21. júna 2012 od 13.30 na seminár Historická analýza revolúcií.

Hlavný hosť: profesor James Krapfl z McGill University Montreal, Kanada

James Krapfl je autorom knihy Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. Kalligram, 2009

Seminár sa koná v malej zasadačke SÚ SAV č. 105 na Klemensovej 19

Zoznam priložených súborov:
[ seminar_James_Krapfl_2012.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava