Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku

Pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, 28. február 2012 10.00 – 13.00 hod.
Národná rada Slovenskej republiky, kinosála, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Program nájdete v prílohe, videozáznam z podujatia spoluorganizovaného Sociologickým ústavom si môžete pozrieť tu.

Zoznam priložených súborov:
[ vypocutie_program.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava