Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Dialogické konštruovanie občianskych diskurzov v digitálnom veku

imgSociologický ústav SAV v rámci cyklu ústavných seminárov pozýva dňa 14. marca 2012 so začiatkom o 13.30 na diskusný seminár a prednášku Jurija Mišnikova (University of Leeds)

Dialogické konštruovanie občianskych diskurzov v digitálnom veku

Seminár sa bude konať na Sociologickom ústave SAV Klemensova 19, 4. poschodie, miestnosť č. 105 v anglickom jazyku.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava